TECHNOLOGIE

V posledních desetiletích, se z důvodu rychlého nárůstu poptávky po elektrické energii a rostoucímu počtu elektrických spotřebičů, neustále zvyšovalo i dodávané síťové napětí, s cílem zabezpečit přiměřenou úroveň.

Směrnice EU Electricity Quality and Supply Regulations (EQS) definovala jednotné síťové napětí na úrovni 230V ±10%, t.j. v rozmezí 207V - 253V z důvodu změn poptávky, infrastruktury a dalších faktorů. Podle EQS a mezinárodní normy IEC 60038, musí každé elektrické zařízení s označením CE, bezpečně fungovat v takovém intervale.

Elektrické spotřebiče s indukčními vlastnostmi, jako jsou ledničky, klimatizace a kompresory fungují s vyšší účinností, když dodávané napětí je regulované a stabilní.

 

Technologie LEC

LEC je moderní regulátor energie, navrhnutý pro ovládání a stabilizaci napětí, dodávaného do osvětlovacích zařízení. Optimalizováním napětí, dodávaného do světelných okruhů a snížením až o 42V, snižuje LEC spotřebu energie a eliminuje plýtvání energií.

Jádrem architektury LEC je pole speciálně navrhnutých transformátorů řízených mikroprocesorem. Metoda regulace napětí, implementovaná ve všech zařízeních LEC, je založená na technologii překrývání hlavního napětí, indukovaným napětím, čím se vytváří optimální napětí na výstupu.

Jelikož má hlavní i indukované napětí sínusový průběh, výstupní napětí je čistě sínusové. LEC nevytváří harmonické kmity ani elektromagnetické interference. Na rozdíl od vícekrokových autotransformátorů garantuje konstrukce LEC kontinuální stabilizaci napětí dodávaného do světelných obvodů.

 

Technologie ComEC

Regulátor spotřeby ComEC snižuje síťové napětí až o 20V a stabilizuje ho na užívatelem definovanou hodnotu.

ComEC dodáva do všech připojených zátěží nepřetržitě čistou sínusovou napěťovou vlnu, čím se zlepší činný výkon a spotřeba energie. Mimo jiné, ComEC snižuje proud a jalový výkon, co nepřímo vede ke snížení ztrát v síti na zařízeních a snižuje tak provozní náklady.

1. Zvýšená efektivita
Pro motory, které jsou provozovány s nišším zatížením jako je nominální, snížením napětí v povoleném rozsahu (až do 20V ze síťového napětí) se změní i dynamický pracovní bod a uvede motor do efektivnějšího stavu.

2. Zvýšený účinník
Podobné zlepšení je možné zjistit i u účinníku. Zvýšením účiníku se ve skutečnosti sníží provozní proud a sníží se i ztráty ve vedení elektrické sítě.

3. Zvýšení provozního bodu motoru na magnetické hysterezní křivce
Snížením napětí se pracovní bod motoru na magnetické hysterezní křivce posune, ze saturované části do lineární, čím se sníží vnitřní ztráty indukčních motorů (konkrétně ztráty železa).

 

Měření a zaznamenávání spotřeby

Zařízení od výrobce RSW umožňuje měřit a zaznamenávat spotrěbu pomocí měřících přístrojů. Tento systém dokáže měřit a zaznamenávat spotřebu: elektřiny, plynu, vody, tepla, stlačeného vzduchu a teploty.

 

Příklad úspor

Výkon zařízení se počíta: napětí x proud ( U x I ) = výkon P

Takže, pokud máme v zásuvce 245V a zařízení potřebuje 2A, výsledek je 490W (245 x 2 = 490)

Ale pokud snížíme napětí na 220V, tak potom: 220V a zařízení potřebuje stále 2A, výsledek je 440W (220 x 2 = 440)

Na tomto příkladě jsme si ukázali úsporu 45W na jednom zařízení za hodinu. Toto představuje 32400W (32,4kW) úsporu za měsíc.


Na přispůsobení obsahu a analýzu návštevnosti používáme soubory cookies. Rozhodnete se, jestli kste ochotní přijímat soubory cookies z našich webových stránek.