Reference - SVĚT

Město Budapešť (Maďarsko) – bylo namontovaných více než 150 jednotek regulátorů LEC B Super. Na základě aktuální roční spotřeby elektřiny na osvětlení, která je kolem 30GWh, jsou úspory plně rozmístněného systému odhadované na 7,5GWh. Město může dále profitovat ze snížení ztrát v síti, kterých výsledkem je dodatečná úspora 1,25GWh ročně.


TESCO (Maďarsko) –Tesco, ve svých čtyřech hypermarketech, zaznamenalo průměrné úspory energie v hodnotě 25 % v důsledku zavedení LEC systémů. Finanční úspory za dva roky dosahovaly 5 250 000 KČ.


Restaurace Mc Donald’s (Izrael & Polsko) - V roce 2011 byla ve dvou provozovnách Mc Donald's nainstalována zařízení ComEC 160A, která v průběhu testovacího provozu dosáhla průměrnou měsíční úsporu 12,9% z celkových měsíčních nákladů. Následně byla podepsána smlouva na instalaci regulátorů ComEC ve všech 160 izraelských provozovnách Mc Donald's. Celkové roční úspory se odhadují na téměř 13 000 000 Kč. ComEC zároveň snížil množství emisí skleníkových plynů, které restaurace vytvoří.
V Polsku instalace zařízení LEC A vedla ke snížení spotřeby elektrické energie na osvětlení o 500 000 kWh ročně. Regulátor napětí LEC byl nainstalován ve všech 75 pobočkách, kde energetická úspora při osvětlení dosahovala 24 % - 30 %.


Hotely (Rakousko) - regulátor ComEC úspěšně využívá několik hotelů v Rakousku, například Hotel Alpendorf, Hotel Edelweiss, Hotel Kristall a další. Průměrné úspory se pohybují od 9,4% až do 15,6% s návratností kratší než 3 roky. Kromě přímých úspor, univerzální regulátor spotřeby ComEC prodlouží životnost existujících elektrických zařízení.


Sklad Coca-Cola (Švýcarsko) - spotřeba byla snížená o 19,6 %. Regulátor Lighting Energy Controller (LEC) pomohl švýcarské pobočce americké nadnárodní společnosti ušetřit 6 889 franků (155 000 KČ) ročně na nákladech za osvětlení. Při kapitálové investici 13 000 franků (290 000KČ) je návratnost investice méně než 2 roky.


Čerpací stanice OMV (Rumunsko) - Každá stanice je vybavená zařízením LEC A na úsporu elektrické energie při venkovním osvětlení (halogenidové výbojky) a v obchodech s příslušenstvím (fulorescenční žářivky). Úspora nákladů na elektrickou energii dosahovala více než 20 %.


 

Na přispůsobení obsahu a analýzu návštevnosti používáme soubory cookies. Rozhodnete se, jestli kste ochotní přijímat soubory cookies z našich webových stránek.